השתתפות בליגת כדור רשת "מאמאנט" כגורם המקדם בריאות באמצעות הון חברתי

  • בשיתוף עם אוניברסיטת אריאל בשומרון
  • החוקרים: פרופ' אורנה בראון-אפל, ד"ר שירן בורד, ד"ר ריקי טסלר, פרופ' דני מורן

מחקר מלווה לתוכנית אפשריבריא לגיל הרך

  • בשיתוף עם מכון תובנות
  • החוקרים: פרופ' אורנה בראון-אפל, ד"ר שירה זלבר-שגיא, ד"ר שירן בורד, יובל פלדי

מחקר מלווה לתוכנית "סביבות מקדמות בריאות"

  • בשיתוף המרכז לחקר הזיקנה
  • החוקרים: מיקה מורן, פרלה ורנר, וישראל דורון