הוראה אקדמית

סטודנטים הלומדים במגמת קידום בריאות בבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה מחויבים להשתתף בקורסים הבאים בקידום בריאות במשך לימודיהם, בנוסף למגוון רב של קורסי בחירה בתחום:

 

 • אספקטים התנהגותיים וחברתיים בבריאות (שנה א')
 • מושגי מפתח בקידום בריאות (שנה א')
 • תכנון והערכת תוכניות התערבות בקידום בריאות (שנה ב')
 • התנסות מעשית בקידום בריאות (שנה ב')

 

 

מלבד הידע האקדמי והתאורטי שהסטודנטים מקנים ומפתחים במהלך התואר, הקורסים של שנה ב' של התואר בנויים כדי לספק לסטודנטים כלים ומיומנויות שיכשירו אותם לתחום של קידום הבריאות:

 

 • יכולת לערוך אבחון צרכים לקהילה- הקניית היכולת לכתוב מטרות לתוכנית התערבות על פי SMART
 • יכולות לתכנן תוכנית קידום בריאות בקהילה או בארגון
 • יכולת לבחור באסטרטגיות, גישות ושיטות שונות להתערבות המתאימה למטרות ההתערבות ולקהילה בה מתוכננת ההתערבות.
 • יכולת לכתוב הצעה לתוכנית התערבות בקידום בריאות
 • היכולת לתכנן הערכה להתערבות
 • לאפשר לסטודנט ליישם את התיאוריה ואת המושגים הנלמדים בתחום קידום בריאות במהלך התואר
 • להבין את צורכי הקהילה/קבוצות נבחרות לגבי קידום בריאות
 • להבין כיצד שרותי קידום בריאות מתבצעים בשטח ומה הם האתגרים עליהם יש להתגבר במהלך היישום
 • יכולת הפעלה של חשיבה ביקורתית בנוגע לעבודה מעשיית שמתבצעת בתחום קידום ביראות באירגונים
 • יכולת עבודה צוות
 • ביצוע משימה מוגדרת בתחום קידום בריאות
 • יכולת ניתוח צרכים של אוכלוסיות בהקשר תרבותית/לאומית וכו'
 • יכולת לתקשר את העשייה המתבצעת במסגרת הפרקטיקום
 • פיתוח מודעות עצמית בנוגע למסוגלות והעדפה אישית בהמשך העיסוק בקידום בריאות